Skip to content
Aktualizacja: 19/07/2021

Podziel się na:

Share on facebook
Share on whatsapp

W związku z opublikowaną nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmianie uległy zasady kwarantanny po powrocie do Polski. 

Nowelizacja nadal utrzymuje podział na kraje Strefy Schengen, Unii Europejskiej oraz państwa, z którymi zawarto porozumienie.


Podróżni z krajów Schengen, Unii Europejskiej oraz Turcji 

 

(Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier i Włoch, a także Szwajcarii, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu oraz Turcji)

✅ Zwolnieni z kwarantanny są podróżni, którzy: 
  • Okażą negatywny wynik testu w kierunku COVID-19 (PCR lub antygenowy), wykonanego 48 godzin przed podróżą, czas liczony jest od momentu otrzymania wyniku.
    Z wyłączeniem Turcji, test dla powracających z Turcji zwalnia jedynie, jeśli jest poświadczony Unijnym Certyfikatem. 
  • Przyjęli pełny cykl szczepienia przeciwko COVID-19, szczepionką dopuszczoną w UE, a od ostatniej dawki upłynęło co najmniej 14 dni. 
  • Przechorowali COVID-19 w przeciągu minionych 6 miesięcy, (tzw. ozdrowieńcy) i mogą udokumentować izolację lub hospitalizację, .
  • Dzieci do 12 lat, podróżujące pod opieką dorosłych zaszczepionych pełnym cyklem szczepień, lub z negatywnym testem na koronawirusa. 

 

Jeśli, żaden z poniższych warunków nie zostanie spełniony, podróżny kierowany jest na 10-dniową kwarantannę. Można ją skrócić, wykonując test w przeciągu 48 godzin od przekroczenia granicy. Zasada ta obowiązuje zarówno dorosłych jak i dzieci.

 

Podróżni z krajów spoza Strefy Schengen i Unii Europejskiej

 

✅ Zwolnieni z kwarantanny są podróżni, którzy: 
  • Okażą negatywny wynik testu w kierunku COVID-19 (PCR lub antygenowy), wykonanego 48 godzin przed podróżą, czas liczony jest od momentu otrzymania wyniku. WAŻNE – wynik testu musi być poświadczony Unijnym Certyfikatem (inne testy nie będą akceptowane i kwarantanna będzie nakładana)
  • Przyjęli pełny cykl szczepienia przeciwko COVID-19, szczepionką dopuszczoną w UE, a od ostatniej dawki upłynęło co najmniej 14 dni.
  • Przechorowali COVID-19 w przeciągu minionych 6 miesięcy, (tzw. ozdrowieńcy) i mogą udokumentować izolację lub hospitalizację.
  • Dzieci do 12 lat, podróżujące pod opieką dorosłych zaszczepionych pełnym cyklem szczepień, lub z negatywnym testem na koronawirusa. 

 

Jeśli, żaden z poniższych warunków nie zostanie spełniony, podróżny kierowany jest na 10-dniową kwarantannę. Można ją skrócić najwcześniej 8 dnia po przylocie wykonując test i uzyskując negatywny wynik. 

Kwarantanna nie jest liczona od dnia przylotu, a kolejnego pełnego dnia. Jeśli przekroczymy granicę 1 lipca, kwarantannę rozpoczynasz 2 lipca, a test można wykonać najwcześniej 9 lipca, kwarantanna zostanie zdjęta po wprowadzeniu wyniku testu do systemu. 

Akceptowane są szczepionki dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej: Pfizer, Moderna, AstraZeneka or Johnson&Johnson. 

Szczegółowe informację dotyczące zwolnień z kwarantanny dostępne są na stronie Straży Granicznej oraz  GOV – Informacje dla Podróżujących

 

Karta Lokalizacji Podróżnego

 

Od 17 lipca 2021, podróżujący samolotem do Polski są zobowiązani wypełnić elektroniczną Kartę Lokalizacji Pasażera.

Wypełnij Kartę Lokalizacji Podróżnego 

Wysoce zalecane jest uzupełnienie formularza online, jeśli podróżny z przyczyn technicznych, braku dostępu do Internetu nie uzupełni elektronicznego formularza, otrzyma dokumenty do uzupełnienia w samolocie.