Skip to content
Aktualizacja: 21/04/2022

Podziel się na:

Pomimo że do wielu krajów możemy się udać, posiadając jedynie dowód osobisty lub paszport, nadal jest wiele państw, do których niezbędna jest dodatkowo wiza. Wśród krajów najbliżej z nami sąsiadujących są dwa, do których nie będziemy mogli wjechać, nie posiadając wizy – Białoruś i Rosja. W poniższym artykule skupimy się na tym, co należy zrobić, aby uzyskać wizę, jakie są jej rodzaje i ile kosztuje wiza do Rosji.
Wejdź na Naszą stronę i sprawdź najlepszą ofertę lotów do Rosji.


Podstawowe informacje

Wizę do Rosji możemy uzyskać w jednym z czterech konsulatów rosyjskich znajdujących się na terenie Polski: w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Rosyjskie urzędy w Polsce przyjmują wyłącznie wnioski wypełnione elektronicznie w języku angielskim lub rosyjskim. Do wydruku należy skorzystać ze strony Departamentu Konsularnego MSZ Rosji. Wiza wydawana jest na daty podane we wniosku (należy zwrócić uwagę, aby data wjazdu i wyjazdu były właściwe). Warto wiedzieć, że konsulat ma prawo odmowy wydania wizy bez podania przyczyny.

Pamiętaj, że w Rosji, dla pobytów powyżej 7 dni, jest obowiązek meldunkowy.

 

Wymagane dokumenty

Na pierwszym miejscu należy wymienić wniosek wizowy, który jest absolutnie niezbędny. Bez względu na rodzaj wizy, o jaką się ubiegamy, musimy posiadać paszport, który będzie ważny przez co najmniej 180 dni po dacie zakończenia podróży. Kolejnym niezbędnym dokumentem uprawniającym nas do uzyskania wizy jest ubezpieczenie na okres ważności wizy z pokryciem 30000 €. Potrzebne będzie także zdjęcie, spełniające następujące kryteria: wymiary 3,5 x 4,5 cm, zdjęcie musi być kolorowe, ostre i aktualne – w pełni umożliwiające identyfikację osoby ubiegającej się o wizę, wydrukowane na papierze wysokiej jakości, zrobione na wprost – twarz powinna zajmować 70-80%, bez nakrycia głowy. Przy aplikowaniu o wizę turystyczną do Rosji niezbędny będzie voucher, czyli dokument wystawiony przez firmę turystyczną w Rosji, potwierdzający przyjęcie osoby ubiegającej się o wizę. Pamiętaj również, że przy wyjeździe biznesowym będziesz potrzebować zaproszenie: białe – bezpośrednio od firmy lub brunatne – zaproszenie wydane przez służby konsularne.


Rodzaje wiz

  • Wiza turystyczna do Rosji – przeznaczona dla osób, wyjeżdżających w celach turystycznych; dokument ten jest wydawany na maksymalnie 30 dni
  • Wiza biznesowa – dokument przeznaczony dla przedsiębiorców wyjeżdżających do Rosji w celu podjęcia współpracy z rosyjskim partnerem, udziału w targach itp.; wiza wydawana jako jedno lub dwukrotna na okres do 90 dni albo wielokrotna – na okres do 3 lat (ogólny czas pobytu nie powinien przekraczać 90 dni w ciągu każdych 180 dni)
  • Wizy kulturalne, sportowe, naukowe – przeznaczone dla osób wyjeżdżających w celach kulturalnych, naukowych oraz artystycznych; są to także wizy przeznaczone dla osób biorących udział w programach uniwersyteckich i innych programach wymiany; wiza jest wydawana na okres do 90 dni lub do 1 roku
  • Wiza na studia – wydawana jest osobom, chcącym podjąć naukę, studia, kursy, staż na terenie Rosji; wiza wystawiana jest na okres do 90 dni z późniejszym przedłużeniem przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Federacji Rosyjskiej
  • Wiza pracownicza – mogą z niej skorzystać osoby wyjeżdżające do Rosji w celu podjęcia pracy na jej terenie; wiza wydawana jest na 90 dni z późniejszym przedłużeniem przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej lub jako wiza wielokrotna na okres do 3 lat (przeznaczona dla specjalistów); należy pamiętać, że w Rosji obowiązuje konieczność zameldowania się w miejscu pobytu
  • Wiza tranzytowa – wydawana osobom, które przejeżdżają tranzytem przez Rosję; wystawiana na okres do 10 dni w jedną stronę; wiza nie jest konieczna, jeśli znajdujemy się na terytorium Rosji w celu przesiadki w ciągu 24 godzin – bez opuszczania strefy tranzytowej
  • Wiza dla dziennikarzy – przeznaczona dla dziennikarzy udających się w podróż w celu wykonania zadania dziennikarskiego
  • Wiza prywatna – przeznaczona dla osób wyjeżdżających w celu odwiedzin u znajomych, krewnych; wystawiana na okres do 90 dni lub wielokrotna do 1 roku. W przypadku tego rodzaju wizy pojawia się obowiązek zameldowania w miejscu pobytu w organie terytorialnym Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji
  • Wiza służbowa – przeznaczona dla przedstawicieli instytucji rządowych, którzy wyjeżdżają na terytorium Federacji Rosyjskiej w celu uczestnictwa w spotkaniach służbowych; wiza służbowa wydawana jest okres do 90 dni. Możliwe jest także uzyskanie wizy wielokrotnej na okres do 1 roku – warunkiem jest wykorzystanie poprzedniej wizy i całkowitego czasu pobytu na terenie Rosji nie dłużej niż 90 dni w ciągu każdych 180 dni.


Wiza do Rosji – cena

Koszty wizy do Rosji różnią się w zależności od celu naszego wyjazdu. Wiza turystyczna do Rosji, biznesowa, tranzytowa oraz wiza dla osób wyjeżdżających w celu wzięcia udziału w uroczystościach religijnych kosztuje 150,00 złotych dla wniosków rozpatrywanych w trybie zwykłym – od 4 do 10 dni roboczych i 300.00 – w trybie ekspresowym (do 3 dni roboczych). Wiza pracownicza jednokrotna to koszt 301,00/601,00 złotych (w zależności od trybu), dwukrotna – 481,00/962,00 złotych, a wielokrotna – 902,00/1804,00. W trybie zwykłym, z opłat zwolnione są wizy dla osób biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, a także wiza na studia. W przypadku trybu ekspresowego trzeba wnieść opłatę w wysokości 300,00 zł. Wizy dla osób niepełnosprawnych do 6 lat są bezpłatne. Warto pamiętać, że opłaty wizowe nie podlegają zwrotowi.